حسین نجفی

تحلیل و پیاده سازی سیستم های مدیریتی مبتنی بر وب و جی آی اس

تجربه کاری

زمینه های تخصص

 • Web developing / programming
 • PHP MVC Frameworks
 • Asp.net MVC
 • Object Oriented Programming
 • Geographic Information System

مهارت های کلیدی

 • HTML, CSS, Javascript
 • PHP, Java, C#, Node.js
 • MySQL, PostgreSql, SqlServer, OracleDB
 • GeoServer, MapServer, PostGIS
 • jQuery, OpenLayers, Bootstrap
 • Yii PHP Framework
 • CodeIgniter Web Framework
 • Laravel PHP Framework
 • ASP Entity Framework, ADO.net, Dapper
 • Signal R
 • Android Studio
آدرس دفتر کارم: مشهد - بلوار طبرسی شمالی 24 رجب زاده 5 پلاک 4 طبقه 1+
  /  تلفن تماس: 051 - 32146190